Wsparcie Rodziny i Pacjenta

Wsparcie Psychologiczne

Na każdym etapie leczenia uzależnień,
oferujemy wsparcie psychologa dla Pacjenta i jego rodziny.

Psycholog

Wsparcie
Psycchologiczne

Motywacja do leczenia uzależnień

Jak przekonać osobę uzależnioną do podjęcia leczenia? Większość uzależnionych wręcz ucina wszelkie rozmowy na temat ich nałogu, twierdząc, że wszystko jest w porządku, a problem ich nie dotyczy. Tak samo odpowiadają osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków czy leków.

Motywacja do leczenia uzależnień jest częstym problemem. Rozwiązanie problemu z motywacją jest pierwszym krokiem w leczeniu uzależnienia. W sprawach motywacji współpracujemy z wykwalifikowanymi psychologami Centrum Medycznego MediLife.

Dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, które znalazły się w stresującej życiowo sytuacji jaką jest uzaleznienie, wsparcie psychologiczne może okazać się nieodzowną pomocą w radzeniu sobie ze stresem psychicznym, jaki towarzyszy adaptacji do zmian życiowych czy podejmowaniu wielu wyzwań życiowych równocześnie. Dla osób, uzależnionych które jednocześnie oczekują na właściwą interwencję leczniczą – wsparcie może być sposobem na złagodzenie napięcia i dyskomfortu związanego z czasem oczekiwania na docelową pomoc.