Na czym polega leczenie alkoholizmu

Jedynym właściwym podejściem do alkoholizmu jest kompleksowe leczenie (leczenie alkoholizmu, leczenie odwykowe).

Podstawowym warunkiem leczenia alkoholizmu, jak i innych uzależnień od substancji psychoaktywnych jest przerwanie ciągu, w tym przypadku picia i odtrucie organizmu (detox, detoks, detoksykacja, odtruwanie poalkoholowe, oczyszczenie organizmu z alkoholu).

Czytaj dalej

Co to jest narkomania i czym się objawia?

O narkomanii (uzależnienie od narkotyków) jako chorobie mówi się już od wielu lat, jednakże nasze społeczeństwo jeszcze trudno jest przekonać, iż narkomania jest jedną z chorób, które dotyka coraz więcej ludzi. Za uzależnienie przyjmuje się zespół zjawisk psychicznych lub somatycznych, które wynikają z działania środków odurzających na organizm.

Czytaj dalej

Jak leczyć narkomanie?

Narkomania (uzależnienie od narkotyków) jest postępującą i wyniszczająca chorobą. Na każdym etapie rozwoju niezbędne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy (terapia uzależnienia od narkotyków, terapia narkomanii, leczenie narkomanii), co pozwoli rozpoznać szkody wywołane braniem narkotyków i zastosować odpowiednie metody terapeutyczne.

Czytaj dalej

Co to jest terapia uzależnień?

Dla większości osób uzależnionych od różnego rodzaju substancji psychoaktywnych jedynym skutecznym i właściwym sposobem na zatrzymanie uzależnienia od alkoholu, narkotyków, dopalaczy czy też leków jest kompleksowe leczenie (leczenie odwykowe, leczenie uzależnienia, terapia uzależnienia), które rozpoczyna się od przerwaniem ciągu zażywania substancji psychoaktywnych (detoks; detox; odtrucie; odtruwanie poalkoholowe; odtruwanie ponarkotykowe; oczyszczenie organizmu z alkoholu, narkotyków, leków).

Czytaj dalej

Na czym polega leczenie odwykowe?

Leczenie odwykowe (detoks) może zostać rozpoczęte w każdym momencie cyklu leczenia uzależnienia, na które decyduje się osoba uzależniona. Wymogiem formalnym rozpoczęcia świadczeń polegających na odtruciu organizmu jest zgoda Pacjenta na leczenie.

Czytaj dalej

Czy alkoholizm jest chorobą?

Alkoholizm (choroba alkoholowa) jest chorobą, która może dosięgnąć każdego, niezależnie od wykonywanego zawodu, pochodzenia, czy też środowiska, w którym przebywa. Przebieg choroby alkoholowej jest właściwie bardzo zbliżony w sposobie i formie przechodzenia przedmiotowej choroby u wszystkich osób nią dotkniętych. Oczywiście jak każda nieleczona choroba i alkoholizm zagraża życiu. Odnotowuje się również skrócenie życia statystycznie około 10-15 lat.

Czytaj dalej