Ile czasu dziennie przeznaczone jest na terapię?

Zajęcia psychoterapii grupowej trwają 6,5 h w 2 blokach. Pierwszy blok zajęć odbywa się od 9-12.45, drugi od 14 do 16.30, poza tym czasem pacjent odbywa sesję indywidualną z terapeutą dedykowanym.

Czy ośrodek jest wpisany na listę jednostek leczniczych?

Nasz ośrodek, jako jeden z niewielu jest wpisany na taką listę – Rejestr Wojewody Mazowieckiego.

Czy przyjmujecie Państwo osoby pod wpływem narkotyków, leków czy też alkoholu?

Nasz ośrodek dysponuje oddziałem detoksykacji, w którym przyjmujemy osoby uzależnione od wszelkich środków zmieniających świadomość.

Ile osób jest w grupie terapeutycznej?

Grupa terapeutyczna przewidziana jest maksymalnie do 10 osób. W związku z tym, iż praca w grupie ma charakter również pracy indywidualnej, staramy się by w grupie nie było więcej niż 8 osób.

Ilu terapeutów udziela świadczeń w Państwa ośrodku?

Świadczeń udziela 5 terapeutów (mężczyźni i kobiety). Dodatkowo, w zależności od Państwa potrzeb, umożliwiamy konsultacje ze naszymi specjalistami z Centrum Leczenia Uzależnień (psycholodzy, psychoterapeuci).

Czy w ramach terapii są zajęcia dodatkowe?

W weekendy proponujemy dla Pacjentów zajęcia warsztatowe oraz zajęcia z relaksacji. Dodatkowo w miarę możliwości wynikających z potencjału grupy organizujemy wyjścia do kina, teatru, na basen.

Czy wpieracie Państwo rodziny Pacjentów?

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przede wszystkim zgaszana z Państwa strony, rodziny bądź wynikająca z diagnozy, wspieramy rodziny Pacjentów, traktując to w kategoriach nieodzownego elementu psychoterapii, czyli powrotu Pacjenta do stanu dobrobytu psychicznego i fizycznego. Wskazana pomoc odbywa się wyłącznie za zgodą Pacjenta.

Czy pomagacie Państwo w konfliktach między Pacjentem a jego bliskimi?

Oczywiście, warunkiem podjęcia pomocy jest wyrażenie zgody przez obie strony konfliktu.

Co należy zabrać ze sobą do ośrodka?

Do ośrodka należy zabrać garderobę, środki do higieny osobistej. Jeśli nie ma ku temu przeciwwskazań nie zabraniamy, aby Pacjent miał swój telefon, laptop itp. Nie mogą jednak wskazane rzeczy kolidować z procesem leczenia.

Czy posiłki przygotowywane są na miejscu i przez kogo?

Posiłki przygotowywane są na miejscu przez profesjonalną obsługę – wszystkie posiłki przygotowywane są zgodnie z wymogami sanepidu o HCAAP.

Czy pokoje są jednoosobowe?

Gwarantujemy pokoje tylko i wyłącznie jednoosobowe.

Czy w ramach terapii są zajęcia indywidualne?

Ośrodek gwarantuje psychoterapię indywidualną sprzężoną z psychoterapią grupową.

Czy zaordynowane przez lekarza leki są bezpłatne?

Podstawowa opieka farmakologiczna jest udzielana w ramach kwoty świadczeń leczniczo – terapeutycznych stanowiących ofertę ośrodka.

Jakie uzależnienia leczone są w ośrodku?

W naszym ośrodku specjalizujemy się w leczeniu uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, dopalaczy i leków, skupiając przy tym na świadczeniach dedykowanych uzależnieniu od substancji psychoaktywnych (chemicznych).

Czytaj dalej

Czy w ośrodku leczycie Państwo osoby nieletnie?

Oferta leczenia uzależnień obejmuje wyłącznie osoby, które uzyskały pełnoletność a przy tym wyrażają zgodę na świadczenia terapeutyczne.

Czy terapia w Państwa ośrodku jest bezpłatna?

W ramach jednostki medycznej dysponuje ofertą leczenia zarówno bezpłatną, jak i płatną. Jednakże w samym ośrodku, umożliwiamy Państwu leczenie dofinansowane ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia bądź też ze strony jednostek pozarządowych.

Czytaj dalej

Ile trwa terapia?

Podstawowy etap leczenia wynosi 8 tygodni. Jeżeli Pacjent z uzasadnionych i racjonalnych powodów nie może odbyć pełnego cyklu leczenia jest możliwy skrócenie okresu pobyt. Okres ten każdorazowo ustalany jest z lekarzem oraz terapeutą prowadzącym bądź kierownikiem terapeutów, gdzie podstawą decyzji jest wynik diagnozy, przeprowadzanej przed przyjęciem do ośrodka.

Czytaj dalej

Kto może się ubiegać o przyjęcie do ośrodka?

Każdy osoba, u której zdiagnozowano uzależnienie lub jest ona w silnym nawrocie zmierzającym do złamania abstynencji.

Czytaj dalej

Jak wygląda przyjęcie do ośrodka?

Podstawą oczywiście jest zgłoszenie chęci podjęcia leczenia / terapii drogą telefoniczną, spotkanie i rozmowa z kierownikiem merytoryczny ośrodka, następnie konsultacja lekarska, który odpowiada za nasz ośrodek.

Czy w ośrodku jest lekarz psychiatra?

Z racji funkcjonowania w ramach jednostki medycznej Centrum Medyczne MediLife, dostęp do lekarza psychiatry, w uzasadnionych przypadkach, możliwy jest przez 5 dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

Czytaj dalej