Ośrodek Leczenia Uzależnień

Leczenie uzależnienia od narkotyków

Dajemy szansę na nowe,
często dużo lepsze, życie

Leczenie uzależnienia od narkotyków