Ośrodek Leczenia Uzależnień

Leczenie uzależnienia
od leków

Zapewniamy Pacjentowi kompleksowe
leczenie lekomanii, od motywacji do leczenia,
do samego rozwiązania problemu.

Leczenie uzależnienia od leków